Waarneming

Deze pagina biedt een overzicht van de diverse waarneemregelingen die gelden buiten de praktijkuren, tijdens feestdagen, tijdens vakantie/nascholing van de huisarts en op woensdagmiddag.

Buiten praktijkuren

Telefoon: (070) 346 96 69

Dit is het telefoonnummer van de centrale huisartsenpost ‘SMASH’ (Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden). De SMASH is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in Den Haag, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en Voorschoten. De SMASH heeft huisartsenposten bij de ziekenhuizen MCH Westeinde, Haga Leyenburg en Bronovo in Den Haag en bij MCH Antoniushove in Leidschendam. Voor meer informatie kunt u hier klikken om de website van de SMASH te bezoeken.

De SMASH regelt alle spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoortijden:

U wordt verzocht om hier uitsluitend voor dringende medische zaken gebruik van te maken!

Indien er sprake is van een levensbedreigende situatie wordt u verzocht om direct 112 te bellen of zo mogelijk naar de Spoedeisende Hulp van de dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan!

Feestdagen 2017

De praktijk is gesloten op de volgende feestdagen:

Nieuwjaarsdag zondag 1 januari 2017
Pasen zondag 16 en maandag 17 april 2017
Koningsdag donderdag 27 april 2017
Hemelvaartsdag donderdag 25 mei 2017
Pinksteren zondag 4 en maandag 5 juni 2017
Kerst maandag 25 en dinsdag 26 december 2017

Op deze dagen kunt u voor spoedgevallen terecht bij de huisartsenpost SMASH.

Vakantie of nascholing

In geval van vakantie of nascholing geldt een dienst/waarneemregeling met de huisartsen aangesloten bij HuisArtsenGROep (HAGRO) 'De Beek'.

Aangesloten bij HAGRO 'De Beek' zijn de volgende huisartsen:

Huisarts Adres Telefoonnummer
Keijzer Regentesselaan 111-113 (070) 345 90 41
Ozgen Helmersstr 33-35 A (070) 345 07 09
Ramdin Regentesselaan 277 (070) 352 17 17
Vrij Regentesselaan 111-113 (070) 302 01 11

U kunt dan de praktijk bellen en de boodschap van het antwoordapparaat beluisteren. Let op! Er wordt gewerkt met een alfabetsysteem (uw achternaam), om wachttijden te beperken.

Woensdagmiddag

Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten. Er geldt dan een dienst/waarneemregeling met de huisartsen aangesloten bij HuisArtsenGROep (HAGRO) 'De Beek'.

Aangesloten bij HAGRO 'De Beek' zijn de volgende huisartsen:

Huisarts Adres Telefoonnummer
Ramdin Regentesselaan 277 (070) 352 17 17
Vrij Regentesselaan 111-113 (070) 302 01 11

U kunt dan de praktijk bellen en de boodschap van het antwoordapparaat beluisteren.

 

Contactgegevens

Regentesselaan 277
T: (070) 352 17 17
E: recept@ramdin.nl
Regentesseplein 14
T: (070) 360 06 80
E: regentesseplein@ramdin.nl