Privacyverklaring

Huisartspraktijk H.S. Ramdin gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Huisartspraktijk H.S. Ramdin deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Huisartspraktijk H.S. Ramdin bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.

Huisartspraktijk H.S. Ramdin houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Huisartspraktijk H.S. Ramdin vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

Huisartspraktijk H.S. Ramdin informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Huisartspraktijk H.S. Ramdin informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Huisartspraktijk H.S. Ramdin informeert patiënten indien ze bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 

Contactgegevens

Regentesselaan 277
2562 EB Den Haag
E-mail: recept@ramdin.nl
Telefoon:(070) 352 17 17
Receptenlijn:(070) 322 85 65
Fax:(070) 358 72 28